CENTRUM MEDYCZNE IKAR
IKAR - SZUBIŃSKA
ul. Szubińska 32
85-915 Bydgoszcz
(52) 373 22 00
nzoz_ikar@interia.pl

IKAR - DIAGNOSTYKA
ul. Kleeberga 1
88-100 Inowrocław
(52) 353 94 56,
diagnostyka@
ikar.bydgoszcz.pl
IKAR - FROMBORSKA
ul.Fromborska 18
85-724 Bydgoszcz
(52) 322 66 66
nzoz_ikar2@interia.pl

IKAR - BIAŁE BŁOTA
86-005 Białe Błota
ul. Barycka 38
(52) 322 99 99
bialeblota@ikar.bydgoszcz.pl

Szczepienia ochronne

Szczepienia ochronne to jeden z podstawowych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym w podróży. Stanowią one bezpieczną, a zarazem skuteczną formę profilaktyki, wykorzystującą naturalne zdolności obronne organizmu.

Ze względu na czas potrzebny w niektórych sytuacjach na przeprowadzenie cyklu szczepień przed wyjazdem, najlepiej skorzystać z konsultacji w punkcie szczepień w terminie co najmniej 6-8 tygodni przed wyjazdem.

 

Szczepienia obowiązkowe mają za zadanie przede wszystkim chronić regiony nimi objęte przed rozprzestrzenianiem się chorób infekcyjnych bądź też wystąpieniem epidemii. Tego typu szczepienie stanowi oczywiście także indywidualne zabezpieczenie dla turysty przyjmującego szczepionkę.

 

Obecnie jedynym szczepieniem wymaganym przez Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne Światowej Organizacji Zdrowia (International Health Regulations) jest szczepienie przeciwko żółtej gorączce, chorobie wirusowej o potencjalnie śmiertelnym przebiegu, przenoszonej przez komary w części krajów Afryki i Ameryki Południowej.


Dowodem uodpornienia jest potwierdzenie w międzynarodowej książeczce szczepień (tzw. „żółtej książeczce”) wydawanej w punkcie szczepień.

 

Największe znaczenie dla ochrony turysty przed infekcją w tropiku lub krajach o niskim poziomie higieny mają szczepienia zalecane.

 

Współcześnie oferowane szczepionki pozwalają na uodpornienie przeciwko licznym schorzeniom, jednakże dobór szczepień przed wyjazdem powinien zawsze być przeprowadzany indywidualnie w oparciu o trasę i charakter planowanej podróży oraz stan zdrowia podróżnego, stosowane wcześniej szczepionki i inne wskazania zdrowotne osoby poddającej się szczepieniu.

 

Choroby, przed którymi chronią szczepienia najczęściej zalecane w ruchu turystycznym to:

  • Wirusowe zapalenie wątroby typu A,
  • Wirusowe zapalenie wątroby typu B,
  • Tężec i błonica,
  • Dur brzuszny,
  • Choroba Heinego-Medina (zakażenie wirusem polio),
  • Meningokokowe zapalenie opon mózgowych,
  • Żółta gorączka (w rejonach zagrożonych, w których nie wprowadzono obowiązku szczepienia przeciwko tej chorobie).

 W rzadkich sytuacjach, związanych ze szczególnym charakterem podróży lub indywidualną sytuacją zdrowotną turysty (np. uodpornienie dzieci przed egzotycznym wyjazdem, podróże w celach zawodowych związane ze zwiększonym narażeniem na zachorowanie) lekarz może zalecić szczepionki nie uwzględnione na powyższej liście.