CENTRUM MEDYCZNE IKAR
IKAR - SZUBIŃSKA
ul. Szubińska 32
85-915 Bydgoszcz
(52) 373 22 00
nzoz_ikar@interia.pl

IKAR - DIAGNOSTYKA
ul. Kleeberga 1
88-100 Inowrocław
(52) 353 94 56,
diagnostyka@
ikar.bydgoszcz.pl
IKAR - FROMBORSKA
ul.Fromborska 18
85-724 Bydgoszcz
(52) 322 66 66
nzoz_ikar2@interia.pl

IKAR - BIAŁE BŁOTA
86-005 Białe Błota
ul. Barycka 38
(52) 322 99 99
bialeblota@ikar.bydgoszcz.pl

PUNKT SZCZEPIEŃ

szczepienia dla podróżujących po świecie

wtorek i sobota
11:00-14:00

NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC LEKARSKA

18:00-8:00

Kontakt

SYSTEM INFORMACJI MEDYCZNEJ:    886 270 280

 

CENTRUM MEDYCZNE IKAR - SZUBIŃSKA

85-915 Bydgoszcz
ul. Szubińska 32

tel. (52) 373 22 00

tel. (52) 330 96 10

tel. (52) 366 80 15
 
fax. (52) 376 34 91

e-mail: nzoz_ikar3@interia.pl

 

Więcej...

 

CENTRUM MEDYCZNE IKAR - FROMBORSKA

85-724 Bydgoszcz

ul. Fromborska 18

 

tel./fax.  (52) 322 66 66

tel. (52) 330 80 64

 

e-mail: nzoz_ikar2@interia.pl

 

Więcej...

 

CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-LABORATORYJNE IKAR - DIAGNOSTYKA

88-100 Inowrocław

ul. Kleeberga 1

 

tel./fax.  (52) 353 94 56

 

e-mail: diagnostyka@ikar.bydgoszcz.pl

 

Więcej...

 

CENTRUM MEDYCZNE IKAR - BIAŁE BŁOTA

86-005 Białe Błota

ul. Barycka 38

 

tel. (52) 322 99 99

tel. 660 959 854


e-mail: bialeblota@ikar.bydgoszcz.pl

 

Więcej...

 

Klauzula informacyjna

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy , że: 
1.AdministratoremPani/Pana/Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne IKAR-Borowicz spółka jawna w Bydgoszczy, ul. Szubińska 32, tel.: 52 373 22 00, adres e-mail: nzoz_ikar@interia.pl.
Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie, e-mailem.
2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Centrum Medycznym IKAR-Borowicz sp.j., e-mail: tomaszpowala@wp.pl.
3.Pana/Pani/ dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu komunikacji korzystania z usług medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności Centrum Medycznego IKAR-Borowicz sp.j..
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
7. Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne w celu realizacji udzielenia świadczenia medycznego.