CENTRUM MEDYCZNE IKAR
IKAR - SZUBIŃSKA
ul. Szubińska 32
85-915 Bydgoszcz
(52) 373 22 00
nzoz_ikar@interia.pl

IKAR - DIAGNOSTYKA
ul. Kleeberga 1
88-100 Inowrocław
(52) 353 94 56,
diagnostyka@
ikar.bydgoszcz.pl
IKAR - FROMBORSKA
ul.Fromborska 18
85-724 Bydgoszcz
(52) 322 66 66
nzoz_ikar2@interia.pl

IKAR - BIAŁE BŁOTA
86-005 Białe Błota
ul. Barycka 38
(52) 322 99 99
bialeblota@ikar.bydgoszcz.pl

PUNKT SZCZEPIEŃ

szczepienia dla podróżujących po świecie

wtorek i sobota
11:00-14:00

NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC LEKARSKA

18:00-8:00

Medycyna Pracy

Obowiązki pracodawcy

  • Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną spoczywa na pracodawcy w odniesieniu do pracowników firmy.
  • Badania pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie umowy zawartej przez firmę z placówką medyczną, umowa taka powinna być zawarta na okres min 1 roku.

Zakres działań medycyny pracy dotyczy

  • wykonywania badań wstępnych przed przyjęciem do pracy,
  • okresowych - zanim upłynie termin ważności poprzedniego zaświadczenia,
  • kontrolnych - dotyczy pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, przed powrotem do pracy.

Badania profilaktyczne

  • Pracodawca kieruje na badania profilaktyczne, wypełniając skierowanie do przychodni IKAR.
  • Pracownik umawia się na wizytę telefonicznie i następnie zgłasza się na badanie z wypełnionym skierowaniem.
  • Po zakończeniu wymaganych badań lekarz medycyny pracy wystawia dwa zaświadczenia z których jedno jest wysyłane do pracodawcy a drugie otrzymuje kandydat do pracy.

 

ZESPÓŁ MEDYCZNY CM IKAR:

 

 lek. med. Paweł Lobka

  

 lek. med. Marek Urban

 

 lek. med. Dariusz Wiśniewski